čtvrtek 22. listopadu 2012

Mikrokogenerační jednotky Cleanergy V161 – Úspora, investice, ekologieCleanergy 9kWe


Chcete uspořit ročně až statisíce za nákup elektrické energie? Chcete investovat do moderní sofistikované účinné švédské technologie, která se vám rychle vrátí zpět? 

Vlastníte bytový dům, provozujete hotel nebo jiné ubytovací zařízení? Pronajímáte bytové či nebytové prostory? Podnikáte v oblasti s vysokou spotřebou elektrické energie či tepla (i technologické teplo)?


Mikrokogenerační technologie je velice účinný kombinovaný způsob vytápění, ohřevu vody a výroby elektrické energie. Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem, který zde vzniká je elektrická energie. Vlastní vyrobenou elektrickou energii je nejvýhodnější využít pro vlastní spotřebu. Její přebytky je ovšem také možné prodávat do sítě. 

Při vhodném využití se návratnost jednotky pohybuje mezi 5 - 8 lety lety. Čím vyšší potřeba energií tím rychlejší je návratnost investice.  Životnost jednotky je 20 - 25 let při minimálních nákladech na údržbu a servis díky využití Stirlingova motoru.


Cleanergy V161

Cleanergy V 161 je plynová mikrokogenerační jednotka na bázi Stirlingova motoru spalující zemní plyn, bioplyn nebo LPG. Toto moderní zařízení určené pro společnou výrobu elektřiny a tepla výrazně snižuje náklady na nákup silové elektřiny z distribuční soustavy. Jednotka disponuje
pokročilým systémem regulace výkonu (Siemens). Díky decentralizované výrobě elektřiny a tepla dochází k maximálnímu využití paliva.


 
- elektrický výkon 2-9 kWe

- tepelný výkon 8-26 kWt

- celková účinnost 92-95% (
elektrická účinnost 25%)

 Jakými dalšími výhodami jednotka disponuje?

Velmi nízká produkce emisí NOx, CO2 a HC

Minimální vibrace a nízká hlučnost (<67 dB)

Extrémně dlouhá životnost (20 – 25 let)

Nízké nároky na údržbu a dlouhý servisní interval (4000-6000 hodin)

Nízké nároky na kvalitu paliva v porovnání s běžnými spalovacími motory (Otto, Diesel)Kde lze jednotku doporučit?

Všude tam kde je vysoká potřeba tepla. Ideálně vyšší než je možnost produkce jednotky. 

V případě vašeho zájmu vám zdarma spočítáme bilanci (návratnost investice) a navrhneme vhodné řešení.

 Kontaktujte nás:
 STIRLING ENERGY s.r.o. Jaká je optimální velikost spotřeby plynu a elektřiny pro efektivní využití mikrokogenerační jednotky Cleanergy 9 kWe?

 

Tento případ se vztahuje na vytápění domu se ztrátou 25 kW:
 
Spotřeba zemního plynu: 15 400 Nm3/162 000 kWh

Výroba elektřiny 36 000 kWh (ideálně spotřeba elektřiny zákazníka stejná nebo vyšší)

Tepelná ztráta objektu max 25 kW
 Od spotřeby cca 10 000 Nm3 ZP se jednotky vyplácí.Ideální varianta - jednotka jede naplno celý rok (8760 h)

Spotřeba zemního plynu:  32 100 Nm3 / 339 000 kWh

Výroba elektřiny cca 78 000 kWh

Výroba tepla cca 200.000 kWhProč Stirlingův motor?

To co mikrokogenerační jednotku Cleanergy V161 odlišuje od ostatních je využití Stirlingova motoru.

Stirlingův motor je motor s vnějším spalováním. V porovnání s konvenčními spalovacími motory zde dochází ke spalování mimo válce a součástí motoru jsou tak chráněny před spalinami. To významně prodlužuje životnost motoru a tím i celé jednotky (20 - 25 let), snižuje servisní intervaly (4000 - 6000 hodin) a minimalizuje náklady na údržbu. Má nízké nároky na kvalitu paliva v porovnání s běžnými spalovacími motory. Motor je velice tichý a produkuje velmi nízké vibrace.
 
Hlavní části jednotky

 


  1. Spalovací jednotka          

  2. Generátor 

  3. Expanzní nádrž    

  4. Tepelný výměník spalin (je-li součástí)   

  5. Řídicí panel/ovládací skříň           

  6. Tlaková láhev s pracovním plynem        

  7. Ventily pracovního plynu 

8. Olejový filtr           

9. Olejová vana
 

 10. Hlavní vypínač   

11. Horní kryt

12. Startér (je-li součástí systému)  

13. Rozvodná skříň, generátor        

14. Ventilátor hořáku

15. Oběhové čerpadlo         

16. Deskový výměník tepla

                                                                          17. Ventily hnacího plynu


Spalovací komora
Výkonný hořák s pokročilou technologií bezplamenné oxidace FLOX® zajišťuje vysokou účinnost spalování a zároveň výrazně redukuje emise CO a NOx.

 Ekologický přínos

Kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem dosahují ve srovnání s jednotkami využívajícími konvenční spalovací motory výrazně nižších emisních hodnot.Přínos mikrokogenerační jednotky Cleanergy V161 spočívá v úsporách za elektrickou energii, kterou jednotka sama vyprodukuje.  Díky vyšší účinnosti využití primárních paliv
snižuje množství vyprodukovaných emisí. 
Mikrokogenerační jednotka Cleanergy V161 - Osvědčená švédská technologie, která významně sníží vaše náklady za elektřinu

Vlastníte bytový dům, hotel či penzion, wellness centrum či rehabilitační zařízení a přemýšlíte jak snížit náklady na vytápění a elektrickou energii?

Spotřebujete ročně více než 15 400 Nm3/162 000 kWh elektrické energie a více? Spotřebujete ročně více než  15 400 Nm3/162 000 kWh zemního plynu?

Pak můžete provozováním mikrokogenerační jednotky Cleanergy V 161 ročně uspořit až statisíce za nákup elektrické energie.

 Mikrokogenerační jednotka může být i pro vás skvělou investicí s návratností několika málo let. Při životnosti jednotky 20 - 25 let, minimálních nákladech na údržbu a servis můžete vlastní vyrobenou energií využívat pro vlastní spotřebu či její přebytky prodávat zpět do sítě. Na tuto investici se rovněž vztahuje podpora státu KVET.

Mikrokogenerace je proces společné výroby tepla a elektrické energie pomocí mikrokogenerační jednotky. Hlavním produktem je teplo vedlejším produktem mikrokogenerace je elektrická energie. Voda, která slouží ke chlazení motoru cirkuluje v topném systému budovy a slouží nejen k vytápění, ale rovněž k ohřevu teplé vody.

Mikrokogenerační jednotka Cleanergy V161

Cleanergy V 161 je plynová mikrokogenerační jednotka na bázi Stirlingova motoru spalující zemní plyn, bioplyn nebo LPG.


Toto moderní zařízení určené pro společnou výrobu elektřiny a tepla výrazně snižuje náklady na nákup silové elektřiny z distribuční soustavy.

Proč je hlavní součástí jednotky právě Stirlingův motor?

V porovnání s konvenčními spalovacími motory u Stirlingova motoru dochází ke spalování mimo válce a součástí motoru jsou tak chráněny před spalinami. To významně prodlužuje životnost motoru a tím i celé mikrokogenerační jednotky (20 - 25 let), snižuje servisní intervaly (4000 - 6000 hodin) a minimalizuje náklady na údržbu. Má nízké nároky na kvalitu paliva v porovnání s běžnými spalovacími motory. Motor je velice tichý a produkuje velmi nízké vibrace.


Přednosti

Vysoký elektrický výkon 2-9 kWe
Vysoký tepelný výkon 8-26 kWt
Pokročilý systém regulace výkonu
Špičková celková účinnost 92-95%
Elektrická účinnost 25%
Ekonomická atraktivnost a rychlá návratnost
Velmi nízká produkce emisí NOx, CO2 a HC
Minimální vibrace a nízká hlučnost (<67 dB)
Extrémně dlouhá životnost (20 – 25 let)
Nízké nároky na údržbu a dlouhý servisní interval (4000-6000 hodin)
Decentralizovaná výroba elektřiny a tepla = maximální využití paliva
Spotřeba paliva  3-7 Nm3/h
Nízké nároky na kvalitu paliva v porovnání s běžnými spalovacími motory


Příklady efektivního nasazení mikrokogenerační technologie

Všeobecně se dá říct, že všude tam kde je vysoká potřeba tepla.

Bytové domy, hotely a penziony, wellness centra, rehabilitační střediska, bazény a akvaparky, administrativní budovy, školy školky a nemocnice. Mikrokogenerace je vhodná do průmyslových oběktů a výroben, skleníků atd.

Optimální velikost spotřeby plynu a elektřiny pro efektivní využití mikrokogenerační jednotky Cleanergy 9 kWe.

Spotřeba zemního plynu: 15 400 Nm3/162 000 kWh
Výroba elektřiny 36 000 kWh (ideálně spotřeba elektřiny zákazníka stejná nebo vyšší)
Tepelná ztráta objektu max 25 kW
 Tento případ se vztahuje na vytápění domu se ztrátou 25 kW.

Dá se říci, že od spotřeby cca 10 000 Nm3 ZP se jednotky vyplácí.

Ideální varianta - jednotka jede naplno celý rok (8760 h)
Spotřeba zemního plynu:  32 100 Nm3 / 339 000 kWh
Výroba elektřiny cca 78 000 kWh
Výroba tepla cca 200.000 kWh


Hlavní části jednotky

Cleanergy V161

1. Spalovací jednotka    
2. Generátor    
3. Expanzní nádrž    
4. Tepelný výměník spalin (je-li součástí)    
5. Řídicí panel/ovládací skříň    
6. Tlaková láhev s pracovním plynem    
7. Ventily pracovního plynu    
8. Olejový filtr    
9. Olejová vana

Cleanergy V161


10. Hlavní vypínač    
11. Horní kryt    
12. Startér (je-li součástí systému)    
13. Rozvodná skříň, generátor    
14. Ventilátor hořáku    
15. Oběhové čerpadlo    
16. Deskový výměník tepla
17. Ventily hnacího plynu

Ekologický přínos mikrokogenerační jednotky Cleanergy V 161

Kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem dosahují ve srovnání s jednotkami využívajícími konvenční spalovací motory již dnes výrazně nižších emisních hodnot! Výkonný hořák s pokročilou technologií bezplamenné oxidace FLOX® zajišťuje vysokou účinnost spalování a zároveň výrazně redukuje emise CO a NOx. Snižuje množství vyprodukovaných emisí také díky vyšší účinnosti využití primárních paliv.Jak zjistit zda se vám mikrokogenerace vyplatí?

Společnost STIRLING ENERGY s.r.o., která v ČR a SR zastupuje švédskou firmu Cleanergy vám zdrama spočítá na základě vašich informací o spotřebě zemního plynu a elektřiny návratnost vaši investice a doporučí vhodné řešení.  Jednotku Cleanergy 9kWe stejně jako WhisperGen 1 kWe je možné vidět v provozovně společnosti STIRLING ENERGY s.r.o. ve Valašské Meziříčí.

úterý 23. října 2012

Stirlingův cyklus - Využití Stirlingova motoru v praxi

Stirlingův motor - řez
Stirlingův motor se točí, protože v něm cyklicky stoupá a klesá tlak pracovního plynu podle toho, do které části (horké nebo studené) je plyn nahnán přeháněčem. Na tyto změny tlaku reaguje pracovní píst.  Teplo, které dodáme pracovnímu plynu v horkém konci, aby se rozpínal musíme v další fázi pracovního cyklu ve studeném konci zase odebrat, aby se pracovní plyn zase smrštil.

Důležitou součástí je generátor. Jde o je kus velmi pórézního materiálu s velkou tepelnou kapacitou, který je umístěn uvnitř Stirlingova motoru tak, aby pracovní plyn hnaný přeháněčem z jedné části motoru do druhé musel proudit právě přes tento regenerátor. Teplo, které plyn vyměňuje s regenerátorem neopouští pracovní cyklus motoru a je znovu dále využíváno. Regenerátor šetří potřebné teplo, proto se také této části Stirlingova motoru říká „ekonomizér“.


1. Stirlingův cyklus

Pracovní válec obsahující píst A je napojený na klikovou hřídel, ke které je v posunu 90° připojen druhý píst B. Tento druhý píst se nachází ve válci, který je na svém konci zahříván a v druhé polovině je na něm přiloženo chladící žebroví.

Píst B nedoléhá těsně ke stěnám válce, ve kterém se nachází, což umožňuje pohyb plynu. Funkcí tohoto pístu B je střídavé přečerpávání pracovního plynu z místa ohřevu do místa chlazení a naopak, což je umožněno právě spárou mezi pístem B a jeho válcem. Pokud se píst B nachází v části válce, která je chlazená, valná část pracovního plynu se pak nachází v části válce, který je zahříván.

V důsledku zahřátí plynu dochází k jeho rozpínání a tedy růstu tlaku. Protože válec pístu B je spojen s válcem pístu A, vzniklý tlak plynu se tak na něj přenáší a pístem A pohne, což v důsledku a díky posunu připojení ojnic obou pístů na hřídel o 90°, posune píst B do části, která je zahřívaná a valná část plynu se tak přesune do části, která je chlazená a zde se plyn ochlazuje, což způsobí pokles tlaku a pracovní píst A se vrací do původní polohy a celý cyklus se opakuje.


Stirlingův cyklus


1. Přeháněč nažene studený plyn do horkého konce. Zde se plyn ohřeje a rozpíná se. Tlak plynu v motoru se zvýší a působí na pracovní píst. Ten se začne pohybovat.

2. Během pohybu pracovního pístu se ze začne pohybovat přeháněč a žene plyn do studeného konce přes regenerátor. Horký plyn odevzdá část tepla regenerátoru a částečně ochlazený pokračuje do studeného konce.3. Teplo v regenerátoru zůstává „uskladněno“, plyn se dále ochladí ve studeném konci a smršťuje se. Tlak v motoru klesá. Pracovní píst se vrací.
4. Opět se začne pohybovat přeháněč a žene plyn do horkého konce přes regenerátor. Studený plyn bude přijímat od teplého regenerátoru  předtím uskladněné teplo. Částečně se ohřeje a pokračuje do horkého konce
2. Stirlingův motor

Stirlingův motor využívá horké spaliny kotle. Pracovní plyn (dusík, helium) uzavřený v motoru se zahřátím rozpíná, tlačí na píst a vyvolává přes klikovou hřídel otáčivý pohyb. Prostřednictvím generátoru je tímto pohybem získáván elektrický proud. V zásadě jde o přeměnu tepelné energie na kinetickou a této kinetické energie na energii elektrickou.

Důležitou součástí motoru je vhodné pracovní medium. To by mělo splňovat několik základních vlastností. Jedná se o plyn, který musí být dobře tepelně vodivý. To zaručí dobré přestupy tepla od spodní desky do plynu a z plynu do vrchní desky. Dalším faktorem je tepelná roztažnost neboli jak hodně se změní objem plynu při změně teploty. Velmi dobrou tepelnou roztažnost má vodík a helium. Z bezpečnostních důvodů se v motorech používá spíše helium. Výkon motoru je také závislý na množství pracovní látky uzavřené v motoru. Proto se staví tzv. přetlakové motory, v kterých je pracovní medium pod vysokým tlakem.

Výhody

Největší výhodou motoru je to, že může pracovat s nejrůznějšími zdroji vnější tepelné energie (geotermální, solární, fosilní paliva, biomasa).

Externí spalování chrání vnitřní součásti Stirlingova motoru proti kontaminaci spalinami a nedochází tak k jejich nadměrnému opotřebení. Stirlingův motor je proto téměř bezúdržbový, má velmi dlouhou životnost a několikanásobně delší servisní interval než konvenční typy motorů.

Při vhodné volbě paliva je velice ekologický. V porovnání s konvenčními plynovými motory jsou u Stirlingova motoru hodnoty emisí CO a NOx zcela minimální a dalece předbíhají i ty nejpřísnější současné limity. Uhlovodíky nejsou u Stirlingova motoru produkovány téměř žádné.

Stirlingův motor je díky externímu spalování velice nenáročný na kvalitu paliva. Je tolerantní k nečistotám, vlhkosti i velmi nízkému obsahu metanu, což umožňuje spalování bioplynu nebo skládkového plynu přímo z fermentační nádrže bez nutnosti dodatečného čištění.

Dalšími výhodami jsou tichý chod a stabilita.

Stirlingův motor Cleanergy V161

Stirlingův motor Cleanergy V161 je nejvíce a nejdéle nezávisle testovaným motorem svého druhu. Motor používaný dnes, vychází z původního švédského technického designu a je výsledkem více než 20-ti letého vývoje. Nezávislé testy ve Francii, Španělsku, Spojených státech a Rusku prokázaly, že účinnost i životnost motoru jsou na světové úrovni. Motor byl rovněž podroben řadě různých zkoušek týkajících se bezpečnosti provozu a úrovně emisí a vedle několika certifikátů získal vysoce prestižní ocenění Modrý anděl.

3. Využití Stirlingova motoru v praxi 

V současné době je Stirlingův motor mimo jiné využíván při kombinované výrobě tepla a elektrické energie - při tzv. kogeneraci nebo mikrokogeneraci.

Stirlingův motor využívá horké spaliny kotle. Pracovní plyn (dusík, helium) uzavřený v motoru se zahřátím rozpíná, tlačí na píst a vyvolává přes klikovou hřídel otáčivý pohyb. Prostřednictvím generátoru je tímto pohybem získáván elektrický proud. V zásadě jde o přeměnu tepelné energie na kinetickou a této kinetické energie na energii elektrickou.

Ideální pro kogenerační jednotky – chladící vodu lze použít k vytápění v ÚT


Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem

Mikrokogenerační jednotky patří mezi decentrální zdroje energie. To znamená, že výroba elektřiny a tepla probíhá v blízkosti jejich spotřeby. Tím odpadají ztráty způsobené přenosem a distribucí elektřiny. Elektřina z mikrokogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna nebo je možné ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění a přípravě teplé užitkové vody.  Kogenerační jednotka zde může sloužit také jako nouzový zdroj elektrické energie

Mikrokogenerační jednotka WhisperGen

Výkon jednotky: 1000 W elektrických, 7,5 až 14,5 kW tepelných
Přídavný hořák pro pokrytí špičkového zatížení: až 14,5 kWtepMikrokogenerační jednotka WhisperGen
WhisperGen je kompaktní a tiché zařízení určené pro společnou výrobu elektřiny a tepla v rodinných domech, bytech, kancelářích a menších provozovnách.

Jedinečný topný systém se Stirlingovým motorem v sobě kombinuje funkci plynového kotle a domácí elektrárny, takže společně s ohřevem topné a teplé užitkové vody vyrábí vždy také elektřinu.

Využití takto vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu spolu s prodejem případných přebytků do distribuční soustavy vede k citelnému snížení nákladů na nákup elektřiny od dodavatele.

Více informací naleznete zde.

 Mikrokogenerační jednotka Cleanergy

Výkon jednotky: 2-9 kW elektrických, 8-26 kW tepelných


Mikrokogenerační jednotka Cleanergy


Mikrokogenerační jednotka Cleanergy je moderní sofistikované zařízení určené pro společnou výrobu tepla a elektrické energie v bytových domech, administrativních budovách, ubytovacích zařízeních, nemocnicích, obchodních prostorách i průmyslových objektech.

Více informací naleznete zde.
Související články:

Mikrokogenerace – Moderní technologie budoucnosti, která navíc může generovat zisk
Stirlingův motor – historie, princip a jeho využití při kogeneraci
Co je to mikrokogenerace 
Kogenerace, mikrokogenerace - kombinovaná výroba tepla a elektrické energie 
 
 
 

pondělí 17. září 2012

Co je to mikrokogenerační jednotka a komu se vyplatí do této technologie investovat?


Mikrokogenerační jednotka je zařízení určené pro společnou výrobu tepla a elektrické energie.

Ekonomicky vysoce atraktivní, ekologický topný systém, který plní funkci plynového kotle, ohřívá topnou a užitkovou vodu a současně vyrábí elektrickou energii.

 Výhody

Využití takto vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu vede k citelnému snížení nákladů na nákup elektřiny od dodavatele. Pro dosažení maximálních úspor je ideální spouštět jednotku v době nejvyššího odběru a veškerou vyrobenou elektřinu spotřebovat.

Mikrokogenerační jednotka Cleanergy produkuje až 9 kW elektrického výkonu. Přesné množství vyrobené elektřiny a výše ekonomických úspor závisí na mnoha faktorech, mezi které patří např. energetická náročnost budovy (tepelné ztráty), typy elektrospotřebičů nebo celkový počet domácností v bytovém domě.

Kde se vyplatí investovat do mikrokogenerační jednotky

Vynikajících výsledků dosahují zejména objekty s celoročním provozem a vysokou spotřebou tepla pro vytápění, ohřev TUV nebo technologii. Do této skupiny patří hotely, nemocnice, rehabilitační centra, akvaparky, výrobny potravin, pekárny, prádelny a celá řada dalších podniků, které mohou provozem mikrokogenerační jednotky ušetřit ročně statisíce korun na energiích.

Jaká je návratnost mikrokogenerační jednotky?

- Při roční spotřebě zemního plynu 10.000Nm3 = 105.600kWt vyrobíme cca 25.000kW elektřiny = návratnost jednotky při Vaší ceně za 1kWe/3,2 Kč cca 8,9 let

- Při roční spotřebě zemního plynu 20.000Nm3 = 211.200kWt vyrobíme cca 50.000kW elektřiny = návratnost jednotky při Vaší ceně za 1kWe/3,2 Kč cca 4,5 let

- Při roční spotřebě zemního plynu 30.000Nm3 = 316.800kWt vyrobíme cca 75.000kW elektřiny = návratnost jednotky při Vaší ceně za 1kWe/3,2 Kč cca 3 roky

- Při max roční spotřebě zemního plynu 32.100Nm3 = 338.976kWt vyrobíme cca 79.000kW elektřiny = návratnost jednotky při Vaší ceně za 1kWe/3,2 Kč cca 2,8 letPřednosti mikrokogenerační jednotky Cleanergy

Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu vede k výrazným úsporám a rychlé návratnosti

Vysoký tepelný i elektrický výkon (8-26 kWt, 2-9 kWe)

Špičková celková účinnost 92-96% (elektrická: 25%)

Velmi dlouhý servisní interval (6000 hodin) a celková životnost (20 let)

 Nízké emise minimalizují lokální znečištění spalinami
 Kompaktní rozměry a prostorová nenáročnost
 Precizní technické zpracování
 Tichý chod Stirlingova motoru, nízké vibrace a perfektní odhlučnění
 Palivem může být zemní plyn, bioplyn nebo LPG
 Externí spalování klade výrazně nižší nároky na kvalitu paliva
 Hořák FLOX® s technologií bezplamenné oxidace zajišťuje vysokou účinnost spalování
 Pokročilý systém regulace výkonu
 Bezúdržbový provoz a snadná obsluha
 Součástí dodávky je elektroměr, řídící jednotka a software
 Cena zahrnuje náklady na dopravu, instalaci, projekční a inženýrskou činnost

Stirlingův motorPrincip Stirlingova motoru je založen na ohřevu a expanzi pracovního plynu a využití tlakové diference k dosažení rotačního pohybu. Narozdíl od konvenčních spalovacích motorů je pracovní cyklus Stirlingova motoru uzavřený a ke spalování dochází mimo válce. Takové řešení přináší řadu výhod, díky kterým Stirlingův motor v mnoha ohledech vyniká.

1. Je vysoce odolný proti opotřebení

Externí spalování chrání vnitřní součásti Stirlingova motoru proti kontaminaci spalinami a nedochází tak k jejich nadměrnému opotřebení. Stirlingův motor je proto téměř bezúdržbový, má velmi dlouhou životnost a několikanásobně delší servisní interval než konvenční typy motorů.

2. Je šetrný k životnímu prostředí

V porovnání s konvenčními plynovými motory, vybavenými katalyzátorem a lambda sondou, jsou u Stirlingova motoru hodnoty emisí CO a NOx zcela minimální a dalece předbíhají i ty nejpřísnější současné limity. Uhlovodíky nejsou u Stirlingova motoru produkovány téměř žádné.

3. Je nenáročný na kvalitu paliva

Stirlingův motor je díky externímu spalování velice nenáročný na kvalitu paliva. Je tolerantní k nečistotám, vlhkosti i velmi nízkému obsahu metanu, což umožňuje spalování bioplynu nebo skládkového plynu přímo z fermentační nádrže bez nutnosti dodatečného čištění.

4. Je tichý a stabilní

Stirlingův motor se od konvenčních spalovacích motorů liší mimo jiné absencí zapalování, vstřikování a některých mechanických součástí jako jsou ventily a vačkové hřídele. Vyznačuje se proto velmi tichým a vyrovnaným chodem bez nežádoucích vibrací.


Pro výpočet návratnosti investice kontaktujte STIRLING ENERGY S.R.O. 

Související články:
Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem pro výrobu tepla a elektřinyCo je to mikrokogenerace?


Mikrokogenerace je proces, při kterém dochází k výrobě tepla a zároveň k výrobě elektrické energie při elektrickém výkonu do 30ti kW. Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem je elektřina. V praxi se jedná o vysoce efektivní způsob vytápění a ohřevu teplé vody, při kterém je současně vyráběna elektrická energie pro vlastní spotřebu.

Mikrokogenerační jednotka tedy kombinuje funkci plynového kotle a domácí elektrárny, takže společně s ohřevem topné a teplé užitkové vody vyrábí vždy také elektřinu.

Společnost  STIRLING ENERGY S.R.O. je výhradním zástupcem švédské firmy produkující mikrokogenerační jednotky Cleanergy 9 kWe.

Mikrokogenerační jednotky Cleanergy 9 kWe jsou vhodné do bytových domů, rehabilitačních center, poliklinik, skleníků, bazénů, průmyslových výroben s velkou spotřebou tepla či elektrické energie.

Jedná se o ekonomicky vysoce atraktivní topný systém se Stirlingovým motorem.

Proč Stirlingův motor?

Stirlingův motor Cleanergy V161 je nejvíce a nejdéle nezávisle testovaným motorem svého druhu. Motor používaný dnes, vychází z původního švédského technického designu a je výsledkem více než 20-ti letého vývoje. Nezávislé testy ve Francii, Španělsku, Spojených státech a Rusku prokázaly, že účinnost i životnost motoru jsou na světové úrovni. Motor byl rovněž podroben řadě různých zkoušek týkajících se bezpečnosti provozu a úrovně emisí a vedle několika certifikátů získal vysoce prestižní ocenění Modrý anděl.
Stirlingův motor je vhodný pro všechny typy instalací výroby bioplynu a je velmi tolerantní k nízké úrovni metanu. Při zachování vysokého výkonu a účinnosti dokáže kogenerační jednotka spalovat bioplyn s obsahem metanu pouhých 45%. V praxi to znamená, že suroviny na výrobu bioplynu nebo skládkového plynu není nutné zpracovávat a plyn může být použit přímo z fermentační nádrže.

Pro více informací, výpočet návratnosti investice či obchodní spolupráci kontaktujte společnost  STIRLING ENERGY S.R.O.


Související články:

Co je to mikrokogenerace
Mikrokogenerační jednotky Cleanergy – rychlá návratnost vaší investice
Mikrokogenerace – Moderní technologie budoucnosti, která navíc může generovat zisk
Mikrokogenerace – Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie pro domácnosti i firmy
Mikrokogenerační jednotky k vidění v nově otevřené provozovně
Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem pro výrobu tepla a elektřiny


úterý 19. června 2012

Kogenerace - Nový trend v oblasti energetiky

Kogenerace je bezesporu novým trendem v oblasti energetiky. Je ekologická, úsporná a navíc vám zajistí částečnou nezávislost od velkých výrobců elektrické energie. Tím, že je elektrická energie vyrobena přímo v místě spotřeby, dochází k velmi významným úsporám. Kogenerační jednotka je jednoduše řečeno tichá, malá, téměř bezúdržbová jednotka,  která plní funkci kotle a zároveň malé elektrárničky.V dnešní době produkují velké, především jaderné, tepelné a vodní elektrárny asi  95% elektřiny. Pouze 5% z celkové výroby připadne na menší lokální kogenerační jednotky. Tenhle poměr se má ale díky rostoucímu zájmu firem i jednotlivců v budoucnu výrazně změnit.

Kogenerační jednotky se vyplatí všude tam, kde se topí. Čím více topíte, tím více elektrické energie vyrobíte. Kogenerační jednotky se vyplatí nainstalovat do menších i větších výrobních podniků, bytových domů, kanceláří, restaurací, hotelů, bazénů,  městských tepláren, obchodních center, bank, nemocnic, zdravotních zařízení a podobně.

Více informací o kogeneračních jednotkách naleznete zde: Kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem

Zajímavý článek na toto téma byl  zveřejněn 22. 2. 2011 v týdeníku  Euro 8/2011, strana 32 pod názvem:

Nový český hit - kogenerace

 Česká energetika má podobně jako ta světová nový hit, malé kogenerační jednotky instalované přímo v místě spotřeby. Zjednodušeně řečeno lokální elektrárničky, které kromě elektřiny vyrábějí i teplo. V současné době zhruba pětadevadesát procent elektřiny produkují velké, především jaderné, uhelné a vodní elektrárny. Jen pět procent z celkové výroby obstarají menší lokální kogenerační jednotky. Tenhle poměr se má ale v budoucnu výrazně změnit.

 Generální ředitel ČKD Group Jan Musil odhaduje, že do roku 2020 se lokální energetické bloky budou podílet na produkci elektřiny přibližně z pětatřiceti až čtyřiceti procent. „Již zhruba před dvěma lety jsme při přípravě firemní rozvojové strategie tento obor definovali jako velmi perspektivní a začali chystat koncepci, která bude na takový trend reagovat,“ říká Musil. Dnes firma úspěšně dokončila několik prvních projektů lokálních energetických zdrojů.

ČKD Group ale není jedinou společností, která se na očekávaný boom chystá. „V polovině letošního roku jsme vyčlenili několik milionů korun především na vývoj komponentů, abychom byli schopni prosadit se v tomto novém oboru,“ tvrdí šéf další z nich. Jméno firmy zveřejnit nechce, protože jak říká, chce překvapit konkurenci.

Současné odhady hovoří o tom, že jen v Česku by v následujících deseti letech měly začít vyrábět současně elektřinu a teplo desítky až stovky nových lokálních energetických zařízení. Pro jejich producenty je to skvělá zpráva, otevírá se zcela nový trh, na kterém lze v následujících letech získat kontrakty za desítky miliard korun. „Menší kogenerační jednotky nebo jejich části mohou být zajímavou příležitostí i pro menší strojírenské podniky,“ soudí generální ředitel společnosti Vítkovice Heavy Machinery Michal Pastušek. Ostravská společnost také zvažovala, zda se tomuto sektoru výrazněji věnovat. „Firma však dala přednost velkým pomaluběžným dvoutaktním motorům, pro které vyrábíme klikové hřídele a další komponenty. Tyto motory ve spojení s generátorem mohou běžně nahradit zdroj o výkonu čtyř až čtyřiceti megawattů,“ dodal Pastušek. Současně je přesvědčen, že pro českou energetiku je budování malých kogeneračních jednotek mnohem lepším řešením než třeba tolik diskutovaná fotovoltaika.

Úsporná samostatnost

Důvodů, proč o menší lokální energetické zdroje v Česku začíná být takový zájem, je několik. Jedním z nich je, že průmyslové firmy s výraznou spotřebou elektřiny a tepla nechtějí být závislé na velkých dodavatelích. Což ostatně potvrzuje i majitel středně velké průmyslové firmy.

„Rozhodli jsme se postavit vlastní energetický zdroj. Je lepší investovat pár milionů korun než se každý rok obávat, jak se bude vyvíjet cena elektřiny od dodavatelů a jak to ovlivní ceny naší finální produkce. Navíc jsme nechtěli placením faktur za odběr elektřiny přispívat na takové státní experimenty, jako je podpora fotovoltaiky a další podobné nesmysly. Máme spočítáno, že se nám investice do několika let vrátí.“

Malé kogenerační jednotky mají v porovnání s velkými energetickými zdroji i další výhody.

Provoz je například mnohem spolehlivější a provozní náklady jsou minimálně o pětinu nižší než standardní uhelné zdroje. Navíc jsou vysoce účinné. „V tomto segmentu vidíme velký růstový potenciál,“ řekl týdeníku EURO ředitel společnosti ČEZ Energo Michal Rzyman. Kogenerační jednotky o výkonu stovek kilowattů až jednotek megawattů jsou takřka výhradně poháněny zemním plynem, který je přitom dostupný takřka ve všech místech Česka. „Zároveň je to posílení naší pozice v oblasti teplárenství a decentralizované výroby energie, což je v souladu se strategií ČEZ,“ dodal Rzyman.

Pro velké energetické firmy, kromě jiných třeba již zmíněný ČEZ, může ale rozmach v budování kogeneračních jednotek znamenat velký problém. I kvůli snaze spotřebitelů elektřiny a tepla zajistit si dodávky z vlastních spolehlivějších lokálních zdrojů totiž může citelně klesnout celkový podíl dominantních producentů na trhu s energiemi. V následujících letech až o několik desítek procent. „Jde samozřejmě o jeden z trendů,“ souhlasí Rzyman. Současně ale malé kogenerační jednotky nepovažuje za plnohodnotnou náhradu velkých systémových zdrojů, tedy velkých elektráren, jako třeba Temelína. „Je nutné počítat se stále rostoucí poptávkou po elektřině, kterou v budoucnu pokryjí určitým dílem jak konvenční nové nebo obnovené zdroje, tak i alternativní producenti,“ vysvětluje šéf společnosti ČEZ Energo.

Mateřská firma ČEZ předpokládá, že celkový instalovaný výkon jí vlastněných malých kogeneračních jednotek bude do roku 2020 dosahovat výše 200 megawattů, což odpovídá zhruba desetiprocentnímu podílu na tuzemském trhu. I proto ČEZ před nedávnem založil joint venture se společností Tedom. Nově vzniklé uskupení se bude starat nejen o budování, ale i provoz kogeneračních jednotek. ČEZ v této souvislosti nedávno vypsal tendr na dodávku několika kogeneračních jednotek celkem za 4,5 miliardy korun.

Náhrada za uhlí

Významným hráčem v oblasti kogeneračních jednotek se chce stát také společnost RWE. Firma považuje tento segment za jeden z klíčových pro svůj další rozvoj. „Je to pro nás dlouhodobě jedna z priorit,“ potvrzuje mluvčí RWE Martin Chalupský. Firma v letošním roce dokončila několik větších projektů na výstavbu kogeneračních jednotek, kromě jiného pro nový obytný komplex s 650 bytovými jednotkami v pražské Troji. „Aktuálně máme rozpracovány desítky projektů,“ tvrdí Chalupský. RWE mimo jiné vyjednává s developerskou firmou o výstavbě malé kogenerační jednotky pro bytový a kancelářský komplex v Praze, stejně tak s menšími teplárnami. „Kogenerační jednotky řeší problémy se zásobováním energiemi především v malých lokalitách,“ vysvětluje Chalupský.

Kteří klienti mají o malé kogenerační jednotky největší zájem? „Především nezávislé městské teplárny, obchodní centra, banky, velké nemocnice, metalurgické a chemické komplexy, plynařské a ropné firmy a podobně,“ říká šéf ČKD Group Musil.

V době, kdy – jak alespoň tvrdí těžařské firmy – na tuzemském trhu hrozí nedostatek hnědého uhlí, je kogenerace spalující především zemní plyn i jednou z možností, jak hrozící nouzi alespoň částečně utlumit. Není ale samospasitelná. Dle odborníků oslovených týdeníkem EURO budou i nadále hrát rozhodující roli v české energetice především jaderné elektrárny, i kvůli svému bezemisnímu provozu. „Samozřejmě budování lokálních zdrojů má svůj význam, ale nemyslím si, že by byly schopny nahradit nějakým významným způsobem další energetické zdroje,“ tvrdí náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Týdeník Euro 8/2011, strana 32

Související články:

Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem pro výrobu tepla a elektřiny
Co je to mikrokogenerace
Mikrokogenerační jednotky Cleanergy – rychlá návratnost vaší investice
Mikrokogenerace – Moderní technologie budoucnosti, která navíc může generovat zisk
Mikrokogenerace – Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie pro domácnosti i firmy
Mikrokogenerační jednotky k vidění v nově otevřené provozovně
Kogenerace, mikrokogenerace - kombinovaná výroba tepla a elektrické energie

čtvrtek 7. června 2012

Kogenerace - Efektivní výroba tepla a elektřiny. Vyplatí se?

Technologie kogenerace neboli kombinované výroby tepla a elektrické energie je trendem budoucnosti a již nyní je velmi často využíváná jak v rodinných domech a bytových domech tak ve výrobních podnicích, firmách, restauracích, hotelích, bazénech v Německu, Švédsku, Finsku, Norsku a mnoha dalších zemích Evropy i Ameriky. Tento trend již pronikl i k nám do České republiky.

Vzhledem k rychlému tempu života naší společnosti, poptávka po energii neustále roste a s tím také ceny energií. Současný energetický systém je neudržitelný: alternativními zdroji energie je plýtváno,  přibližně 55% energie vytvořené tradičními elektrárnami zůstane nevyužito. Toto nedokonalé využití má pak negativní dopad na životní prostředí i rostoucí ceny za energie.


Kogenerační jednotka je tiché, spolehlivé, prostorově nenáročné, vysoce bezpečné, energeticky účinné zařízení které vyrábí elektřinu a teplo.

Výhody

1. Využití vyrobené elektřiny během chodu jednotky snižuje množství elektřiny, kterou musíte pro svou domácnost, firmu či provozovnu nakoupit od obchodníka z distribuční soustavy. Případný přebytek vyrobené elektřiny můžete prodat do veřejné sítě.

2. Použití mikrokogenerace k výrobě elektřiny a tepla v místě spotřeby energií znamená mnohem vyšší účinnost využití primárních paliv a díky tomu vyprodukuje mnohem méně emisí do ovzduší. 
 
Kogenerační jednotka se hodí jak do starších tak do nových staveb, kde může být alternativou k tepelnému čerpadlu. Velmi výhodný je provoz kogenerační jednotky v místech s vysokou potřebou tepla - ve velkých výrobních podnicích, menších i středních firmách, restauracích, hotelích, ale také rekreačních zařízeních s bazénem, saunou atd.


Všeobecně řečeno, čím víc se topí, tím víc se vyrobí elektrické energie.

Pokud vás možnost kombinované výroby tepla a elektrické energie zaujala, nechte si zdarma spočítat vaši úsporu.

Související články:

Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem pro výrobu tepla a elektřiny
Co je to mikrokogenerace
Mikrokogenerační jednotky Cleanergy – rychlá návratnost vaší investice
Mikrokogenerace – Moderní technologie budoucnosti, která navíc může generovat zisk
Mikrokogenerace – Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie pro domácnosti i firmy
Mikrokogenerační jednotky k vidění v nově otevřené provozovně
Kogenerace, mikrokogenerace - kombinovaná výroba tepla a elektrické energie