pondělí 17. září 2012

Co je to mikrokogenerační jednotka a komu se vyplatí do této technologie investovat?


Mikrokogenerační jednotka je zařízení určené pro společnou výrobu tepla a elektrické energie.

Ekonomicky vysoce atraktivní, ekologický topný systém, který plní funkci plynového kotle, ohřívá topnou a užitkovou vodu a současně vyrábí elektrickou energii.

 Výhody

Využití takto vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu vede k citelnému snížení nákladů na nákup elektřiny od dodavatele. Pro dosažení maximálních úspor je ideální spouštět jednotku v době nejvyššího odběru a veškerou vyrobenou elektřinu spotřebovat.

Mikrokogenerační jednotka Cleanergy produkuje až 9 kW elektrického výkonu. Přesné množství vyrobené elektřiny a výše ekonomických úspor závisí na mnoha faktorech, mezi které patří např. energetická náročnost budovy (tepelné ztráty), typy elektrospotřebičů nebo celkový počet domácností v bytovém domě.

Kde se vyplatí investovat do mikrokogenerační jednotky

Vynikajících výsledků dosahují zejména objekty s celoročním provozem a vysokou spotřebou tepla pro vytápění, ohřev TUV nebo technologii. Do této skupiny patří hotely, nemocnice, rehabilitační centra, akvaparky, výrobny potravin, pekárny, prádelny a celá řada dalších podniků, které mohou provozem mikrokogenerační jednotky ušetřit ročně statisíce korun na energiích.

Jaká je návratnost mikrokogenerační jednotky?

- Při roční spotřebě zemního plynu 10.000Nm3 = 105.600kWt vyrobíme cca 25.000kW elektřiny = návratnost jednotky při Vaší ceně za 1kWe/3,2 Kč cca 8,9 let

- Při roční spotřebě zemního plynu 20.000Nm3 = 211.200kWt vyrobíme cca 50.000kW elektřiny = návratnost jednotky při Vaší ceně za 1kWe/3,2 Kč cca 4,5 let

- Při roční spotřebě zemního plynu 30.000Nm3 = 316.800kWt vyrobíme cca 75.000kW elektřiny = návratnost jednotky při Vaší ceně za 1kWe/3,2 Kč cca 3 roky

- Při max roční spotřebě zemního plynu 32.100Nm3 = 338.976kWt vyrobíme cca 79.000kW elektřiny = návratnost jednotky při Vaší ceně za 1kWe/3,2 Kč cca 2,8 letPřednosti mikrokogenerační jednotky Cleanergy

Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu vede k výrazným úsporám a rychlé návratnosti

Vysoký tepelný i elektrický výkon (8-26 kWt, 2-9 kWe)

Špičková celková účinnost 92-96% (elektrická: 25%)

Velmi dlouhý servisní interval (6000 hodin) a celková životnost (20 let)

 Nízké emise minimalizují lokální znečištění spalinami
 Kompaktní rozměry a prostorová nenáročnost
 Precizní technické zpracování
 Tichý chod Stirlingova motoru, nízké vibrace a perfektní odhlučnění
 Palivem může být zemní plyn, bioplyn nebo LPG
 Externí spalování klade výrazně nižší nároky na kvalitu paliva
 Hořák FLOX® s technologií bezplamenné oxidace zajišťuje vysokou účinnost spalování
 Pokročilý systém regulace výkonu
 Bezúdržbový provoz a snadná obsluha
 Součástí dodávky je elektroměr, řídící jednotka a software
 Cena zahrnuje náklady na dopravu, instalaci, projekční a inženýrskou činnost

Stirlingův motorPrincip Stirlingova motoru je založen na ohřevu a expanzi pracovního plynu a využití tlakové diference k dosažení rotačního pohybu. Narozdíl od konvenčních spalovacích motorů je pracovní cyklus Stirlingova motoru uzavřený a ke spalování dochází mimo válce. Takové řešení přináší řadu výhod, díky kterým Stirlingův motor v mnoha ohledech vyniká.

1. Je vysoce odolný proti opotřebení

Externí spalování chrání vnitřní součásti Stirlingova motoru proti kontaminaci spalinami a nedochází tak k jejich nadměrnému opotřebení. Stirlingův motor je proto téměř bezúdržbový, má velmi dlouhou životnost a několikanásobně delší servisní interval než konvenční typy motorů.

2. Je šetrný k životnímu prostředí

V porovnání s konvenčními plynovými motory, vybavenými katalyzátorem a lambda sondou, jsou u Stirlingova motoru hodnoty emisí CO a NOx zcela minimální a dalece předbíhají i ty nejpřísnější současné limity. Uhlovodíky nejsou u Stirlingova motoru produkovány téměř žádné.

3. Je nenáročný na kvalitu paliva

Stirlingův motor je díky externímu spalování velice nenáročný na kvalitu paliva. Je tolerantní k nečistotám, vlhkosti i velmi nízkému obsahu metanu, což umožňuje spalování bioplynu nebo skládkového plynu přímo z fermentační nádrže bez nutnosti dodatečného čištění.

4. Je tichý a stabilní

Stirlingův motor se od konvenčních spalovacích motorů liší mimo jiné absencí zapalování, vstřikování a některých mechanických součástí jako jsou ventily a vačkové hřídele. Vyznačuje se proto velmi tichým a vyrovnaným chodem bez nežádoucích vibrací.


Pro výpočet návratnosti investice kontaktujte STIRLING ENERGY S.R.O. 

Související články:
Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem pro výrobu tepla a elektřinyCo je to mikrokogenerace?


Mikrokogenerace je proces, při kterém dochází k výrobě tepla a zároveň k výrobě elektrické energie při elektrickém výkonu do 30ti kW. Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem je elektřina. V praxi se jedná o vysoce efektivní způsob vytápění a ohřevu teplé vody, při kterém je současně vyráběna elektrická energie pro vlastní spotřebu.

Mikrokogenerační jednotka tedy kombinuje funkci plynového kotle a domácí elektrárny, takže společně s ohřevem topné a teplé užitkové vody vyrábí vždy také elektřinu.

Společnost  STIRLING ENERGY S.R.O. je výhradním zástupcem švédské firmy produkující mikrokogenerační jednotky Cleanergy 9 kWe.

Mikrokogenerační jednotky Cleanergy 9 kWe jsou vhodné do bytových domů, rehabilitačních center, poliklinik, skleníků, bazénů, průmyslových výroben s velkou spotřebou tepla či elektrické energie.

Jedná se o ekonomicky vysoce atraktivní topný systém se Stirlingovým motorem.

Proč Stirlingův motor?

Stirlingův motor Cleanergy V161 je nejvíce a nejdéle nezávisle testovaným motorem svého druhu. Motor používaný dnes, vychází z původního švédského technického designu a je výsledkem více než 20-ti letého vývoje. Nezávislé testy ve Francii, Španělsku, Spojených státech a Rusku prokázaly, že účinnost i životnost motoru jsou na světové úrovni. Motor byl rovněž podroben řadě různých zkoušek týkajících se bezpečnosti provozu a úrovně emisí a vedle několika certifikátů získal vysoce prestižní ocenění Modrý anděl.
Stirlingův motor je vhodný pro všechny typy instalací výroby bioplynu a je velmi tolerantní k nízké úrovni metanu. Při zachování vysokého výkonu a účinnosti dokáže kogenerační jednotka spalovat bioplyn s obsahem metanu pouhých 45%. V praxi to znamená, že suroviny na výrobu bioplynu nebo skládkového plynu není nutné zpracovávat a plyn může být použit přímo z fermentační nádrže.

Pro více informací, výpočet návratnosti investice či obchodní spolupráci kontaktujte společnost  STIRLING ENERGY S.R.O.


Související články:

Co je to mikrokogenerace
Mikrokogenerační jednotky Cleanergy – rychlá návratnost vaší investice
Mikrokogenerace – Moderní technologie budoucnosti, která navíc může generovat zisk
Mikrokogenerace – Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie pro domácnosti i firmy
Mikrokogenerační jednotky k vidění v nově otevřené provozovně
Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem pro výrobu tepla a elektřiny