čtvrtek 22. listopadu 2012

Mikrokogenerační jednotka Cleanergy V161 - Osvědčená švédská technologie, která významně sníží vaše náklady za elektřinu

Vlastníte bytový dům, hotel či penzion, wellness centrum či rehabilitační zařízení a přemýšlíte jak snížit náklady na vytápění a elektrickou energii?

Spotřebujete ročně více než 15 400 Nm3/162 000 kWh elektrické energie a více? Spotřebujete ročně více než  15 400 Nm3/162 000 kWh zemního plynu?

Pak můžete provozováním mikrokogenerační jednotky Cleanergy V 161 ročně uspořit až statisíce za nákup elektrické energie.

 Mikrokogenerační jednotka může být i pro vás skvělou investicí s návratností několika málo let. Při životnosti jednotky 20 - 25 let, minimálních nákladech na údržbu a servis můžete vlastní vyrobenou energií využívat pro vlastní spotřebu či její přebytky prodávat zpět do sítě. Na tuto investici se rovněž vztahuje podpora státu KVET.

Mikrokogenerace je proces společné výroby tepla a elektrické energie pomocí mikrokogenerační jednotky. Hlavním produktem je teplo vedlejším produktem mikrokogenerace je elektrická energie. Voda, která slouží ke chlazení motoru cirkuluje v topném systému budovy a slouží nejen k vytápění, ale rovněž k ohřevu teplé vody.

Mikrokogenerační jednotka Cleanergy V161

Cleanergy V 161 je plynová mikrokogenerační jednotka na bázi Stirlingova motoru spalující zemní plyn, bioplyn nebo LPG.


Toto moderní zařízení určené pro společnou výrobu elektřiny a tepla výrazně snižuje náklady na nákup silové elektřiny z distribuční soustavy.

Proč je hlavní součástí jednotky právě Stirlingův motor?

V porovnání s konvenčními spalovacími motory u Stirlingova motoru dochází ke spalování mimo válce a součástí motoru jsou tak chráněny před spalinami. To významně prodlužuje životnost motoru a tím i celé mikrokogenerační jednotky (20 - 25 let), snižuje servisní intervaly (4000 - 6000 hodin) a minimalizuje náklady na údržbu. Má nízké nároky na kvalitu paliva v porovnání s běžnými spalovacími motory. Motor je velice tichý a produkuje velmi nízké vibrace.


Přednosti

Vysoký elektrický výkon 2-9 kWe
Vysoký tepelný výkon 8-26 kWt
Pokročilý systém regulace výkonu
Špičková celková účinnost 92-95%
Elektrická účinnost 25%
Ekonomická atraktivnost a rychlá návratnost
Velmi nízká produkce emisí NOx, CO2 a HC
Minimální vibrace a nízká hlučnost (<67 dB)
Extrémně dlouhá životnost (20 – 25 let)
Nízké nároky na údržbu a dlouhý servisní interval (4000-6000 hodin)
Decentralizovaná výroba elektřiny a tepla = maximální využití paliva
Spotřeba paliva  3-7 Nm3/h
Nízké nároky na kvalitu paliva v porovnání s běžnými spalovacími motory


Příklady efektivního nasazení mikrokogenerační technologie

Všeobecně se dá říct, že všude tam kde je vysoká potřeba tepla.

Bytové domy, hotely a penziony, wellness centra, rehabilitační střediska, bazény a akvaparky, administrativní budovy, školy školky a nemocnice. Mikrokogenerace je vhodná do průmyslových oběktů a výroben, skleníků atd.

Optimální velikost spotřeby plynu a elektřiny pro efektivní využití mikrokogenerační jednotky Cleanergy 9 kWe.

Spotřeba zemního plynu: 15 400 Nm3/162 000 kWh
Výroba elektřiny 36 000 kWh (ideálně spotřeba elektřiny zákazníka stejná nebo vyšší)
Tepelná ztráta objektu max 25 kW
 Tento případ se vztahuje na vytápění domu se ztrátou 25 kW.

Dá se říci, že od spotřeby cca 10 000 Nm3 ZP se jednotky vyplácí.

Ideální varianta - jednotka jede naplno celý rok (8760 h)
Spotřeba zemního plynu:  32 100 Nm3 / 339 000 kWh
Výroba elektřiny cca 78 000 kWh
Výroba tepla cca 200.000 kWh


Hlavní části jednotky

Cleanergy V161

1. Spalovací jednotka    
2. Generátor    
3. Expanzní nádrž    
4. Tepelný výměník spalin (je-li součástí)    
5. Řídicí panel/ovládací skříň    
6. Tlaková láhev s pracovním plynem    
7. Ventily pracovního plynu    
8. Olejový filtr    
9. Olejová vana

Cleanergy V161


10. Hlavní vypínač    
11. Horní kryt    
12. Startér (je-li součástí systému)    
13. Rozvodná skříň, generátor    
14. Ventilátor hořáku    
15. Oběhové čerpadlo    
16. Deskový výměník tepla
17. Ventily hnacího plynu

Ekologický přínos mikrokogenerační jednotky Cleanergy V 161

Kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem dosahují ve srovnání s jednotkami využívajícími konvenční spalovací motory již dnes výrazně nižších emisních hodnot! Výkonný hořák s pokročilou technologií bezplamenné oxidace FLOX® zajišťuje vysokou účinnost spalování a zároveň výrazně redukuje emise CO a NOx. Snižuje množství vyprodukovaných emisí také díky vyšší účinnosti využití primárních paliv.Jak zjistit zda se vám mikrokogenerace vyplatí?

Společnost STIRLING ENERGY s.r.o., která v ČR a SR zastupuje švédskou firmu Cleanergy vám zdrama spočítá na základě vašich informací o spotřebě zemního plynu a elektřiny návratnost vaši investice a doporučí vhodné řešení.  Jednotku Cleanergy 9kWe stejně jako WhisperGen 1 kWe je možné vidět v provozovně společnosti STIRLING ENERGY s.r.o. ve Valašské Meziříčí.

1 komentář:

  1. Něco takového bych potřeboval pro svůj rodinný dům. Je v dispozici nebo bude menší kogenerační jednotka. Dům je větší, velmi dobře zateplený, vybavený hybridní fotovoltaickou elektrárnou (15kWi)ale když napadne sníh tak to není úplně ono. Za odpověď děkuji. Z.

    OdpovědětVymazat