úterý 19. června 2012

Kogenerace - Nový trend v oblasti energetiky

Kogenerace je bezesporu novým trendem v oblasti energetiky. Je ekologická, úsporná a navíc vám zajistí částečnou nezávislost od velkých výrobců elektrické energie. Tím, že je elektrická energie vyrobena přímo v místě spotřeby, dochází k velmi významným úsporám. Kogenerační jednotka je jednoduše řečeno tichá, malá, téměř bezúdržbová jednotka,  která plní funkci kotle a zároveň malé elektrárničky.V dnešní době produkují velké, především jaderné, tepelné a vodní elektrárny asi  95% elektřiny. Pouze 5% z celkové výroby připadne na menší lokální kogenerační jednotky. Tenhle poměr se má ale díky rostoucímu zájmu firem i jednotlivců v budoucnu výrazně změnit.

Kogenerační jednotky se vyplatí všude tam, kde se topí. Čím více topíte, tím více elektrické energie vyrobíte. Kogenerační jednotky se vyplatí nainstalovat do menších i větších výrobních podniků, bytových domů, kanceláří, restaurací, hotelů, bazénů,  městských tepláren, obchodních center, bank, nemocnic, zdravotních zařízení a podobně.

Více informací o kogeneračních jednotkách naleznete zde: Kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem

Zajímavý článek na toto téma byl  zveřejněn 22. 2. 2011 v týdeníku  Euro 8/2011, strana 32 pod názvem:

Nový český hit - kogenerace

 Česká energetika má podobně jako ta světová nový hit, malé kogenerační jednotky instalované přímo v místě spotřeby. Zjednodušeně řečeno lokální elektrárničky, které kromě elektřiny vyrábějí i teplo. V současné době zhruba pětadevadesát procent elektřiny produkují velké, především jaderné, uhelné a vodní elektrárny. Jen pět procent z celkové výroby obstarají menší lokální kogenerační jednotky. Tenhle poměr se má ale v budoucnu výrazně změnit.

 Generální ředitel ČKD Group Jan Musil odhaduje, že do roku 2020 se lokální energetické bloky budou podílet na produkci elektřiny přibližně z pětatřiceti až čtyřiceti procent. „Již zhruba před dvěma lety jsme při přípravě firemní rozvojové strategie tento obor definovali jako velmi perspektivní a začali chystat koncepci, která bude na takový trend reagovat,“ říká Musil. Dnes firma úspěšně dokončila několik prvních projektů lokálních energetických zdrojů.

ČKD Group ale není jedinou společností, která se na očekávaný boom chystá. „V polovině letošního roku jsme vyčlenili několik milionů korun především na vývoj komponentů, abychom byli schopni prosadit se v tomto novém oboru,“ tvrdí šéf další z nich. Jméno firmy zveřejnit nechce, protože jak říká, chce překvapit konkurenci.

Současné odhady hovoří o tom, že jen v Česku by v následujících deseti letech měly začít vyrábět současně elektřinu a teplo desítky až stovky nových lokálních energetických zařízení. Pro jejich producenty je to skvělá zpráva, otevírá se zcela nový trh, na kterém lze v následujících letech získat kontrakty za desítky miliard korun. „Menší kogenerační jednotky nebo jejich části mohou být zajímavou příležitostí i pro menší strojírenské podniky,“ soudí generální ředitel společnosti Vítkovice Heavy Machinery Michal Pastušek. Ostravská společnost také zvažovala, zda se tomuto sektoru výrazněji věnovat. „Firma však dala přednost velkým pomaluběžným dvoutaktním motorům, pro které vyrábíme klikové hřídele a další komponenty. Tyto motory ve spojení s generátorem mohou běžně nahradit zdroj o výkonu čtyř až čtyřiceti megawattů,“ dodal Pastušek. Současně je přesvědčen, že pro českou energetiku je budování malých kogeneračních jednotek mnohem lepším řešením než třeba tolik diskutovaná fotovoltaika.

Úsporná samostatnost

Důvodů, proč o menší lokální energetické zdroje v Česku začíná být takový zájem, je několik. Jedním z nich je, že průmyslové firmy s výraznou spotřebou elektřiny a tepla nechtějí být závislé na velkých dodavatelích. Což ostatně potvrzuje i majitel středně velké průmyslové firmy.

„Rozhodli jsme se postavit vlastní energetický zdroj. Je lepší investovat pár milionů korun než se každý rok obávat, jak se bude vyvíjet cena elektřiny od dodavatelů a jak to ovlivní ceny naší finální produkce. Navíc jsme nechtěli placením faktur za odběr elektřiny přispívat na takové státní experimenty, jako je podpora fotovoltaiky a další podobné nesmysly. Máme spočítáno, že se nám investice do několika let vrátí.“

Malé kogenerační jednotky mají v porovnání s velkými energetickými zdroji i další výhody.

Provoz je například mnohem spolehlivější a provozní náklady jsou minimálně o pětinu nižší než standardní uhelné zdroje. Navíc jsou vysoce účinné. „V tomto segmentu vidíme velký růstový potenciál,“ řekl týdeníku EURO ředitel společnosti ČEZ Energo Michal Rzyman. Kogenerační jednotky o výkonu stovek kilowattů až jednotek megawattů jsou takřka výhradně poháněny zemním plynem, který je přitom dostupný takřka ve všech místech Česka. „Zároveň je to posílení naší pozice v oblasti teplárenství a decentralizované výroby energie, což je v souladu se strategií ČEZ,“ dodal Rzyman.

Pro velké energetické firmy, kromě jiných třeba již zmíněný ČEZ, může ale rozmach v budování kogeneračních jednotek znamenat velký problém. I kvůli snaze spotřebitelů elektřiny a tepla zajistit si dodávky z vlastních spolehlivějších lokálních zdrojů totiž může citelně klesnout celkový podíl dominantních producentů na trhu s energiemi. V následujících letech až o několik desítek procent. „Jde samozřejmě o jeden z trendů,“ souhlasí Rzyman. Současně ale malé kogenerační jednotky nepovažuje za plnohodnotnou náhradu velkých systémových zdrojů, tedy velkých elektráren, jako třeba Temelína. „Je nutné počítat se stále rostoucí poptávkou po elektřině, kterou v budoucnu pokryjí určitým dílem jak konvenční nové nebo obnovené zdroje, tak i alternativní producenti,“ vysvětluje šéf společnosti ČEZ Energo.

Mateřská firma ČEZ předpokládá, že celkový instalovaný výkon jí vlastněných malých kogeneračních jednotek bude do roku 2020 dosahovat výše 200 megawattů, což odpovídá zhruba desetiprocentnímu podílu na tuzemském trhu. I proto ČEZ před nedávnem založil joint venture se společností Tedom. Nově vzniklé uskupení se bude starat nejen o budování, ale i provoz kogeneračních jednotek. ČEZ v této souvislosti nedávno vypsal tendr na dodávku několika kogeneračních jednotek celkem za 4,5 miliardy korun.

Náhrada za uhlí

Významným hráčem v oblasti kogeneračních jednotek se chce stát také společnost RWE. Firma považuje tento segment za jeden z klíčových pro svůj další rozvoj. „Je to pro nás dlouhodobě jedna z priorit,“ potvrzuje mluvčí RWE Martin Chalupský. Firma v letošním roce dokončila několik větších projektů na výstavbu kogeneračních jednotek, kromě jiného pro nový obytný komplex s 650 bytovými jednotkami v pražské Troji. „Aktuálně máme rozpracovány desítky projektů,“ tvrdí Chalupský. RWE mimo jiné vyjednává s developerskou firmou o výstavbě malé kogenerační jednotky pro bytový a kancelářský komplex v Praze, stejně tak s menšími teplárnami. „Kogenerační jednotky řeší problémy se zásobováním energiemi především v malých lokalitách,“ vysvětluje Chalupský.

Kteří klienti mají o malé kogenerační jednotky největší zájem? „Především nezávislé městské teplárny, obchodní centra, banky, velké nemocnice, metalurgické a chemické komplexy, plynařské a ropné firmy a podobně,“ říká šéf ČKD Group Musil.

V době, kdy – jak alespoň tvrdí těžařské firmy – na tuzemském trhu hrozí nedostatek hnědého uhlí, je kogenerace spalující především zemní plyn i jednou z možností, jak hrozící nouzi alespoň částečně utlumit. Není ale samospasitelná. Dle odborníků oslovených týdeníkem EURO budou i nadále hrát rozhodující roli v české energetice především jaderné elektrárny, i kvůli svému bezemisnímu provozu. „Samozřejmě budování lokálních zdrojů má svůj význam, ale nemyslím si, že by byly schopny nahradit nějakým významným způsobem další energetické zdroje,“ tvrdí náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Týdeník Euro 8/2011, strana 32

Související články:

Mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem pro výrobu tepla a elektřiny
Co je to mikrokogenerace
Mikrokogenerační jednotky Cleanergy – rychlá návratnost vaší investice
Mikrokogenerace – Moderní technologie budoucnosti, která navíc může generovat zisk
Mikrokogenerace – Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie pro domácnosti i firmy
Mikrokogenerační jednotky k vidění v nově otevřené provozovně
Kogenerace, mikrokogenerace - kombinovaná výroba tepla a elektrické energie

Žádné komentáře:

Okomentovat