čtvrtek 22. listopadu 2012

Mikrokogenerační jednotky Cleanergy V161 – Úspora, investice, ekologieCleanergy 9kWe


Chcete uspořit ročně až statisíce za nákup elektrické energie? Chcete investovat do moderní sofistikované účinné švédské technologie, která se vám rychle vrátí zpět? 

Vlastníte bytový dům, provozujete hotel nebo jiné ubytovací zařízení? Pronajímáte bytové či nebytové prostory? Podnikáte v oblasti s vysokou spotřebou elektrické energie či tepla (i technologické teplo)?


Mikrokogenerační technologie je velice účinný kombinovaný způsob vytápění, ohřevu vody a výroby elektrické energie. Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem, který zde vzniká je elektrická energie. Vlastní vyrobenou elektrickou energii je nejvýhodnější využít pro vlastní spotřebu. Její přebytky je ovšem také možné prodávat do sítě. 

Při vhodném využití se návratnost jednotky pohybuje mezi 5 - 8 lety lety. Čím vyšší potřeba energií tím rychlejší je návratnost investice.  Životnost jednotky je 20 - 25 let při minimálních nákladech na údržbu a servis díky využití Stirlingova motoru.


Cleanergy V161

Cleanergy V 161 je plynová mikrokogenerační jednotka na bázi Stirlingova motoru spalující zemní plyn, bioplyn nebo LPG. Toto moderní zařízení určené pro společnou výrobu elektřiny a tepla výrazně snižuje náklady na nákup silové elektřiny z distribuční soustavy. Jednotka disponuje
pokročilým systémem regulace výkonu (Siemens). Díky decentralizované výrobě elektřiny a tepla dochází k maximálnímu využití paliva.


 
- elektrický výkon 2-9 kWe

- tepelný výkon 8-26 kWt

- celková účinnost 92-95% (
elektrická účinnost 25%)

 Jakými dalšími výhodami jednotka disponuje?

Velmi nízká produkce emisí NOx, CO2 a HC

Minimální vibrace a nízká hlučnost (<67 dB)

Extrémně dlouhá životnost (20 – 25 let)

Nízké nároky na údržbu a dlouhý servisní interval (4000-6000 hodin)

Nízké nároky na kvalitu paliva v porovnání s běžnými spalovacími motory (Otto, Diesel)Kde lze jednotku doporučit?

Všude tam kde je vysoká potřeba tepla. Ideálně vyšší než je možnost produkce jednotky. 

V případě vašeho zájmu vám zdarma spočítáme bilanci (návratnost investice) a navrhneme vhodné řešení.

 Kontaktujte nás:
 STIRLING ENERGY s.r.o. Jaká je optimální velikost spotřeby plynu a elektřiny pro efektivní využití mikrokogenerační jednotky Cleanergy 9 kWe?

 

Tento případ se vztahuje na vytápění domu se ztrátou 25 kW:
 
Spotřeba zemního plynu: 15 400 Nm3/162 000 kWh

Výroba elektřiny 36 000 kWh (ideálně spotřeba elektřiny zákazníka stejná nebo vyšší)

Tepelná ztráta objektu max 25 kW
 Od spotřeby cca 10 000 Nm3 ZP se jednotky vyplácí.Ideální varianta - jednotka jede naplno celý rok (8760 h)

Spotřeba zemního plynu:  32 100 Nm3 / 339 000 kWh

Výroba elektřiny cca 78 000 kWh

Výroba tepla cca 200.000 kWhProč Stirlingův motor?

To co mikrokogenerační jednotku Cleanergy V161 odlišuje od ostatních je využití Stirlingova motoru.

Stirlingův motor je motor s vnějším spalováním. V porovnání s konvenčními spalovacími motory zde dochází ke spalování mimo válce a součástí motoru jsou tak chráněny před spalinami. To významně prodlužuje životnost motoru a tím i celé jednotky (20 - 25 let), snižuje servisní intervaly (4000 - 6000 hodin) a minimalizuje náklady na údržbu. Má nízké nároky na kvalitu paliva v porovnání s běžnými spalovacími motory. Motor je velice tichý a produkuje velmi nízké vibrace.
 
Hlavní části jednotky

 


  1. Spalovací jednotka          

  2. Generátor 

  3. Expanzní nádrž    

  4. Tepelný výměník spalin (je-li součástí)   

  5. Řídicí panel/ovládací skříň           

  6. Tlaková láhev s pracovním plynem        

  7. Ventily pracovního plynu 

8. Olejový filtr           

9. Olejová vana
 

 10. Hlavní vypínač   

11. Horní kryt

12. Startér (je-li součástí systému)  

13. Rozvodná skříň, generátor        

14. Ventilátor hořáku

15. Oběhové čerpadlo         

16. Deskový výměník tepla

                                                                          17. Ventily hnacího plynu


Spalovací komora
Výkonný hořák s pokročilou technologií bezplamenné oxidace FLOX® zajišťuje vysokou účinnost spalování a zároveň výrazně redukuje emise CO a NOx.

 Ekologický přínos

Kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem dosahují ve srovnání s jednotkami využívajícími konvenční spalovací motory výrazně nižších emisních hodnot.Přínos mikrokogenerační jednotky Cleanergy V161 spočívá v úsporách za elektrickou energii, kterou jednotka sama vyprodukuje.  Díky vyšší účinnosti využití primárních paliv
snižuje množství vyprodukovaných emisí. 
Žádné komentáře:

Okomentovat